Thursday, September 11, 2008

Akademik

Pelajaran wajib

1- Hafazan Al-Quran
2- Pra Al-Quran
3- Fardhu Ain
4- Bahasa Arab
5- Tajwid
6- Ibadat Amali
7- Doa, zikir dan ibadar seharian
8- Penyampaian dakwah, ceramah dsb.

Secara dasarnya Madrasah Tahfiz Al-Quran An-Nuur (MAN) merupakan sebuah madrasah yang ditubuhkan hanya untuk mengeluarkan para huffaz Al-Quran secara khusus. Walaubagaimanapun, MAN melalui MUMAN sentiasa berusaha untuk memberi peluang kepada para pelajar agar dapat menikmati subjek pelajaran lain yang bersesuaian dan dikira mampu merangsang pertumbuhan intelek seorang pelajar pafiz.

1. Antara subjek pelajaran yang pernah dan masih ditawarkan di MAN selain menghafaz Al-Quran sebagai teras ialah:

Subjek
Catatan
FIQH (Matan Abi Syujak dll) Masih berjalan
ALLUGHATUL ARABIAH Masih berjalan
TAJWID AL-QURAN (Ilmi & Amali) Masih berjalan
JAWI & KHAT Ditangguhkan
AKHLAK ISLAMI Masih berjalan
DOA MASNUN Masih berjalan
ADDAKWAH WAL KHITHOBAH Masih berjalan
ENGLISH LESSON (Basic) Masih berjalan
BAHASA URDU Ditangguhkan
SAINS Ditangguhkan
MATEMATIK Ditangguhkan
BAHASA MELAYU Masih berjalan
APLIKASI KOMPUTER Masih berjalan
IBADAT AMALI Masih berjalan

2. Bagi memastikan keberkesanan setiap subjek yang ditawarkan. MAN telah mengambil langkah dengan menyerahkan kelas-kelas pengajian ini untuk dikendalikan oleh tenaga pengajar yang berkelayakan. Inisiatif ini telah membawa MAN kepada menerima tenaga pengajar yang berdedikasi malah menghantar pelajar ke kelas di luar MAN. Seperti kelas Aplikasi Komputer di Kolej Komuniti Jasin.

3. Atas maksud yang sama juga, Lembaga Peperiksaan Madrasah An-Nuur telah ditubuhkan bagi meningkatkan lagi tahap pemahaman pelajar di dalam pelajaran mereka. Antara fungsi lembaga ini di musim peperiksaan ialah:
i. Menyediakan soalan peperiksaan bertulis bagi setiap subjek pelajaran.
ii. Membincangkan skema pemarkahan dan dasar peperiksaan madrasah
iii. Melantik mumtahin untuk peperiksaan yang melibatkan peperiksaan syafawi.
iv. Menjalankan proses penandaan kertas jawapan peperiksaan dan mengeluarkan keputusan peperiksaan tersebut.
v. Membuat rumusan dan graf keputusan peperiksaan bagi tujuan menilai kemampuan pelajar.

4. MAN sentiasa prihatin dan cuba untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan semasa, malah menyedari tanggungjawab sebenar institusi madrasah iaitu demi melahirkan generasi Al-Quran yang diredhai Allah S.W.T. dan berkualiti. Kerana itu MAN telah melangkah setapak lagi kehadapan dengan mendaftar kepada kerajaan Negeri Johor agar hasrat murni MAN ini tidak disalah ertikan dan mendapat perhatian sewajarnya daripada pihak pemerintah.

No comments: