Thursday, September 11, 2008

Pengenalan

Sejarah Awal & Lokasi

• Madarasah Tahfiz Al-Quran An-Nuur (MAN) telah ditubuhkan pada hari Ahad 16 April 2000 bersamaan 11 Muharram 1421. Pada tahun permulaan ini MAN memiliki 10 orang pelajar, seorang guru dan seorang mudir bagi tugas pengurusan madrasah.

• MAN terletak di Kampung Kesang Laut, 10 kilometer daripada Bandar Muar. Sehingga kini MAN masih beroperasi di lokasi awalnya iaitu di KM- 11, Surau An-Nuur, Kesang Laut. MAN menerima khidmat Ustaz Adlan Jaafar Al-Hafiz.

• MAN mencatat sejarahnya yang tersendiri apabila melahirkan pelajar Hafiznya yang pertama (Umar Hafiz Bin Syafie, 11 tahun) dalam tempoh 9 bulan. Madrasah An-Nuur merupakan madrasah pertama beliau dalam usia madrasah yang ketika itu baru mencecah satu tahun.

• Hasil usaha Tuan Hj. Abd. Rashid b. Hj. Abu Hasan (Pengerusi Surau Al-Mizan.) MAN melangkah setapak lagi kehadapan apabila diminta untuk membuka cawanganya di Surau Al-Mizan, Kampung Parit Karang Darat. Ustaz Rushdi Bin Chik diberikan mandat dan kepercayaan oleh Pentadbiran MAN untuk menguruskan cawangan tersebut. Secara rasminya Kelas di Parit karang Darat ini telah dikenali dengan nama Raudhah An-Nuur dan terus beroperasi sehingga ke hari ini.

• Atas inisiatif Tn. Hj Abd Rashid B. Abu Hassan (Pengerusi Surau Al-mizan) dan keluarga beliau, pelajar MAN cawangan Pt. Karang Darat telah di pindahkan ke premis baru yang merangkumi dua pintu rumah yang dijadikan asrama pelajar. Iaitu bersebelahan dengan bangunanan asal asrama pelajar (Balai Islam) di Surau Al-Mizan Pt. Karang Darat. Perpindahan ini telah memberikan suatu suasana baru kepada pelajar MAN yang menjanjikan lebih keselesaan.

• 2003 - Fungsi pejabat pentadbiran MAN dipindahkan dari asrama 2 (Rumah Hj. Abd. Hamid) ke Raudhah An-Nuur, Parit Karang Darat sehinggalah ke hari ini.

• Sehingga hari ini Madrasah Tahfiz Al-Quran An-Nuur (MAN) masih terus mencurahkan baktinya kepada masyarakat. MAN sentiasa komited di dalam usahanya untuk melahirkan generasi Al-Quran yang bertaqwa dan berdaya saing.


OBJEKTIF MADRASAH
• Memartabatkan Syiar Islam melalui Al-Quran bergerak iaitu insan yang hafaz Al-Quran dan beramal dengannya.
• Melahirkan para du’at dari kalangan huffaz Al-Quran yang menguasai hafazan dan berdaya saing menurut kehendak semasa.

VISI MADRASAH
• Menjadi pusat pengajian tahfiz al-quran tempatan yang berkesan dalam melahirkan generasi hamilul quran yang berjiwa da’ie.
• Berusaha membentuk keperibadian pelajar hafiz supaya mereka sangat sensitif dan menyedari tanggungjawab sebenar mereka sebagai seorang ‘pelajar Al-Quran’.

MISI MADRASAH
• Menjadi tempat menghasilkan para huffaz yang berkualiti untuk masyarakat di samping menjalankan aktiviti dakwah dan penyebaran Syiar Islam secara berterusan
• Merancang agenda yang dapat membentuk jati diri pelajar.
• Menjadi pusat tarbiah yang tidak terbatas hanya para pelajar tetapi merangkumi warga madrasah dan masyarakat setempat.

No comments: